logo vrm

Tin thị trường

Thị trường đất nền Đà Nẵng – Đến bao giờ mới đô thị hóa

Đà Nẵng là thành phố có số dân năm 2013 khoảng 973 000 người, tương ứng khoảng 245 000 hộ cư trú trên toàn thành phố. Tốc độ tăng dân số của thành phố ở khoảng 0,025% / năm. Như vậy ...