Đất nền đà nẵng giá rẻ 2 mặt tiền

Quận Thanh Khê Thành phố Đà Nẵng

Giá: 20,000 tr

3 4 100

Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốt

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 95 tr

30 160

Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốt

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 95 tr

30 160

Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốt

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 95 tr

30 160

Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốt

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 95 tr

30 160

Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốt

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 95 tr

30 160

Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốt

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 95 tr

30 160

Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốt

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 95 tr

30 160

Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốt

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 95 tr

30 160

Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốt

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 95 tr

30 160

Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốt

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 95 tr

30 160

Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốt

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 95 tr

30 160

Cho thuê nhà đường Chế Lan Viên diện tích 58m2 giá 25tr/ tháng

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 25 tr

4 4 58

Cho thuê biệt thự đường Võ Nguyên Giáp diện tích 345m2 giá 58tr / tháng

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 58 tr

4 4 345

Cho thuê nhà đường An Thượng 38 diện tích 60m2 giá 20tr/ tháng

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 20 tr

6 6 60

Cho thuê nhà đường An Thượng 38 diện tích 60m2 giá 20tr/ tháng

Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng

Giá: 20 tr

6 6 60

Cho thuê nhà đường Dương Loan diện tích 215m2 giá 20tr/ tháng

Quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng

Giá: 20 tr

4 3 215

# Tiêu đề Giá Số PN Khu vực
Đất nền đà nẵng giá rẻ 2 mặt tiềns 20,000,000,000 VNĐ 3 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốts 95,000,000 VNĐ 30 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốts 95,000,000 VNĐ 30 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốts 95,000,000 VNĐ 30 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốts 95,000,000 VNĐ 30 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốts 95,000,000 VNĐ 30 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốts 95,000,000 VNĐ 30 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốts 95,000,000 VNĐ 30 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốts 95,000,000 VNĐ 30 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốts 95,000,000 VNĐ 30 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốts 95,000,000 VNĐ 30 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê khách sạn 2 mặt tiền khu phố Tây 10 tầng 30 căn hộ có hồ bơi giá tốts 95,000,000 VNĐ 30 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê nhà đường Chế Lan Viên diện tích 58m2 giá 25tr/ thángs 25,000,000 VNĐ 4 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê biệt thự đường Võ Nguyên Giáp diện tích 345m2 giá 58tr / thángs 58,000,000 VNĐ 4 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê nhà đường An Thượng 38 diện tích 60m2 giá 20tr/ thángs 20,000,000 VNĐ 6 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê nhà đường An Thượng 38 diện tích 60m2 giá 20tr/ thángs 20,000,000 VNĐ 6 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê nhà đường Dương Loan diện tích 215m2 giá 20tr/ thángs 20,000,000 VNĐ 4 Thành phố Đà Nẵng
Cho thuê nhà kiệt đường Dương Đình Nghệ diện tích 500m2 giá 50tr/ thángs 50 VNĐ Thành phố Đà Nẵng